Verkeersexamen 2019

In 2019 wordt het Theoretisch Verkeersexamen gehouden op donderdag 4 april.
Binnenkort komt hier meer informatie over de digitalisering van het Theoretisch Verkeersexamen.
Het Praktisch Verkeersexamen wordt gehouden op dinsdag 16 april of op dinsdag 7 mei 2019..
De route voor het Praktisch Verkeersexamen wordt op dinsdag 26 maart 2019 met de bekende gele pijlen uitgezet.
In de bijlagen onderaan deze pagina is de route in 2 delen weergegeven d.m.v. een foto-presentatie met aanwijzingen en tips.

De fietsencontrole vindt plaats op 1 t/m 5 april 2019. Per school worden hierover nadere afspraken gemaakt.

Oefening baart kunst: de oefensite
Hoe vaker leerlingen oefenen, hoe beter zij het ervan afbrengen tijdens het examen. Daarom lanceert Veilig Verkeer Nederland in de weken voor het VVN Theoretisch Verkeersexamen een oefensite. Deelnemers aan het VVN Theoretisch Verkeersexamen kunnen hier (http://examen.vvn.nl) oefenen met examens van voorgaande jaren. Voor leerkrachten staan op deze website informatie en tips. De dag na het Theoretisch Verkeersexamen staat er op de website een herexamen voor leerlingen die in eerste instantie zijn gezakt.
Het uiteindelijke doel is dat kinderen het geleerde in de praktijk goed toepassen. Daarom volgt na het Theoretisch examen het praktijkexamen op de fiets. Dit Praktisch Verkeersexamen wordt in veel gemeenten door het hele land georganiseerd. Ieder kind uit groep 7 mag hieraan meedoen, ook al is het gezakt voor het Theoretisch Verkeersexamen.

Elk jaar wordt door Veilig Verkeer Nederland voor de groepen 7 en/of 8 het Theoretisch Verkeersexamen georganiseerd. Met het examen stimuleert VVN gedegen verkeersonderwijs. Dat is na acht decennia van toenemende verkeersdrukte harder nodig dan ooit!
Nederland telt bijna acht miljoen auto's. In 1990 waren dat er nog vijfenhalf miljoen. Ook hebben mensen meer haast gekregen in het verkeer. Kinderen moeten tussen alle auto's door hun weg van en naar school en naar andere plekken in de buurt veilig af kunnen leggen.

Kennis over verkeersregels en veel oefenen in de praktijk is daarvoor essentieel. Scholen dragen, samen met de ouders, de verantwoordelijkheid voor het verkeersonderwijs en de verkeersopvoeding van kinderen. VVN draagt hieraan een steentje bij met de goede verkeerseducatie en het VVN Verkeersexamen.

Een goede voorbereiding
VVN heeft voor u alles op een rij gezet voor een goede voorbereiding op het Theoretisch en Praktisch VVN Verkeersexamen.
Lees hier meer over op de landelijke VVN website: het Theoretisch VVN Verkeersexamen (www.vvn.nl/node/995) en voor het praktisch VVN Verkeersexamen (www.vvn.nl/node/996).

FIETSENCONTROLE
Enkele weken voor het Praktisch Verkeersexamen worden door VVN-vrijwilligers, samen met verkeersouders en politie - buurtbrigadiers, op de basisscholen de fietsen van de deelnemers aan het verkeersexamen gecontroleerd op technische eisen, zodat met een veilige fiets wordt deelgenomen aan het Praktisch Verkeersexamen en er die dag minder strafpunten vallen voor technische gebreken.

VVN Verkeersexamenapp
Ouders kunnen hun zoon of dochter voorbereiden op het VVN Verkeersexamen. De Verkeersexamenapp helpt bij het veilig fietsen van dagelijkse routes en het oefenen van de verkeersexamenroute. Leerlingen onderzoeken samen met een ouder voor ze gaan fietsen welke verkeerssituaties ze op hun fietsroute kunnen tegenkomen. Na het fietsen checken ze op de app of ze de regels goed toegepast hebben en of ze veilig gefietst hebben. De app geeft ook tips hoe je je veilig gedraagt in het verkeer en adviseert ouders hoe ze hun kind daarin kunnen coachen. Ten slotte helpt de app met de fietscheck en kunnen de kinderen ook nog hun theorie ophalen. De app is beschikbaar in de app-stores van iPhone en Androidtoestellen, zoekwoord 'verkeersexamen'. De app is ook te downloaden via Itunes of Google Play.

Ouders: leer je kind meer in het verkeer
Ook voor het praktijkexamen ligt in (veel) oefenen de sleutel. Kinderen leren verkeersregels en veilig gedrag voor een groot deel door de ervaring die zij opdoen als ze lopend of fietsend aan het verkeer deelnemen.
Ouders kunnen een belangrijk aandeel leveren in deze praktische verkeerseducatie door zo vaak mogelijk met hun kinderen het verkeer in te gaan, goed voorbeeldgedrag te vertonen en hun kinderen te coachen in hun verkeersgedrag.

Aandacht voor veelgemaakte fouten
Uit een analyse van de antwoorden bij het VVN Verkeersexamen blijkt dat er veel fouten worden gemaakt bij een aantal problematieken. Besteed daarom extra aandacht aan onderstaande punten:
Hoe zit het met voorrang op kruispunten en voetgangers?
1. Voorrangsregels en voorrangsborden gelden op kruispunten als je te maken krijgt met verkeer van links en rechts. Zij gelden voor bestuurders onderling.
2. Voorrangsregels en voorrangsborden gelden niet voor voetgangers.
3. Voetgangers moeten op een kruispunt bestuurders van links en rechts altijd voor laten gaan. Het maakt niet uit of er wel of niet voorrangsborden staan.
Wanneer ben je voetganger?
1. Je bent voetganger als je loopt, als je loopt met je fiets aan de hand, als je skatet, als je op je skelter rijdt, als je met je skate- of waveboard bent.
Je moet bestuurders van links en rechts dan altijd voor laten gaan.
Hoe zit het met de regel: rechtdoor op dezelfde weg gaat voor?
1. Dit is geen voorrangsregel, maar een zogenaamde voorgaanregel. (Het voorgaan bij afslaan wordt geregeld.)
2. Deze regel geldt voor bestuurders en voetgangers.
3. Deze regel geldt als je te maken krijgt met verkeer dat je tegemoet of achterop komt. Dat verkeer is dan met jou op dezelfde weg. Het komt dus niet van links of rechts.

BijlageGrootteFormaat
Deel-1-Route_Praktisch Verkeersexamen 2018.pdf5.96 MB.pdf
Deel-2-Route_Praktisch Verkeersexamen 2018.pdf6.26 MB.pdf
Voor het openen van sommige bestanden kan extra software nodig zijn, zie hiervoor de uitlegpagina over downloads.