Verkeersbrigadiers

Op weg naar school kunnen kinderen onveilige situaties tegenkomen. Als die niet op te lossen zijn met maatregelen als bijvoorbeeld het plaatsen van een verkeerslicht of de aanleg van verkeersdrempels, dan is een verkeersbrigade te overwegen. Iedereen die het veilig oversteken van kinderen belangrijk vindt, kan beginnen met de opzet van een verkeersbrigade. Maar hoe doet u dat precies? Veilig Verkeer Nederland helpt u graag verder.

Verkeersbrigadiers zorgen direct voor veiligheid op straat
•Zij helpen iedere dag kinderen veilig over te steken als zij van of naar school gaan
•Zij hebben een belangrijke functie in het verkeer; ze zijn wettelijk aangesteld en hebben krachtens de wet bevoegdheden. Bestuurders dienen de aanwijzingen van verkeersbrigadiers op te volgen
•Verkeersbrigadiers doen hun werk vrijwillig. Ze zijn opgeleid door de politie en wettelijk bevoegd om een stopteken te geven.
Meer informatie over Verkeersbrigadiers kunt U vinden op de landelijke VVN-website: http://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersbrigadiers