Veilig Verkeer Nederland - Afdeling Valkenswaard

VVN-Valkenswaard heeft een bestuur van 11 leden die maandelijks bijeen komen om de verschillende projecten te bespreken en de uitvoering daarvan voor te bereiden.