Uitlenen van materialen

PRAKTIJK – MATERIALEN / OEFENEN OP HET SCHOOLPLEIN
VVN Valkenswaard beschikt over diverse materialen, die op verzoek aan scholen / verkeersouders worden uitgeleend, zoals:
- een fietsbehendigheidsbaan
- het VVN Schoolpleinpakket
- Fietsverlichtingskoffers
- verkeersbordjes voor het schoolplein.
- diverse presentaties over verkeersthema’s en lespakketten.