Fietsverlichtingsacties

De fietser is een kwetsbare deelnemer aan het verkeer. Zien en gezien worden is voor fietsers van groot belang. Dit najaar wordt daar weer aandacht voor gevraagd in de campagne 'Ik val op'.
De campagne is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en wordt uitgevoerd door de Fietsersbond in samenwerking met o.a. Veilig Verkeer Nederland. Vele afdelingen van Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond zetten zich in om de fietsverlichting te controleren op scholen, in winkelcentra en bij sportclubs.

Actie 1 : Op Basisschool 't Smelleken zijn op 30 oktober 2017 aan het begin van de Verkeersweek door een aantal VVN-vrijwilligers van ca. 200 fietsen van de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 de verlichting en de reflectie gecontroleerd. De meeste hiervan zijn in orde bevonden. Slechts een gering aantal fietsen, vooral mountain-bikes, voldeden niet aan de wettelijke eisen.

Actie 2 : Op Scholengemeenschap Were Di zijn op 7 november 2017 door een groot aantal VVN-vrijwilligers van 1936 fietsen de verlichting en reflectie gecontroleerd. Bij de eerste controle bleek van 506 fietsen de verlichting en/of reflectie niet in orde te zijn. Bij het uitgaan van de school 's middags werden deze 506 fietsen nogmaals gecontroleerd maar nu met de leerling erbij. Uiteindelijk bleken er toch nog 311 fietsen niet te voldoen aan de wettelijke eisen met betrekking tot verlichting en reflectie. Dat is 16 % van het aantal gecontroleerde fietsen. Dit is een verbetering van 3 % t.o.v. 2016.

Actie 3 : Op Basisschool De Smelen zijn op 8 november 2017 van 08.00 tot 08.35 uur voor het begin van de schooldag door een aantal VVN-vrijwilligers van ca. 80 fietsen van de leerlingen uit alle groepen (1 t/m 8) de verlichting en de reflectie gecontroleerd. De meeste hiervan zijn in orde bevonden. Slechts een gering aantal fietsen voldeed niet aan de wettelijke eisen. Een groot deel hiervan had niet-reflecterende cirkels van witte verf op de banden en onvoldoende reflectoren tussen de spaken in de wielen.