Dode hoek van grote voertuigen

Zie je je klasgenoten nu wel of toch niet meer ?

Verkeersproject Veilig op weg - Dode hoek van grote voertuigen

Het doel van Veilig op Weg is kinderen in het basisonderwijs eenduidig te leren veilig om te gaan met vrachtauto’s en andere grote voertuigen. Elkaar zien en begrijpen in het verkeer is van het grootste belang.

De confrontatie met vrachtauto’s en andere grote voertuigen kan gevaarlijke situaties opleveren. Als je voor een vrachtauto langs over wilt steken, als je ze tegenkomt in een smalle straat of als jij rechtdoor wilt en de vrachtauto gaat naar rechts. Daar kunnen we op twee manieren wat aan doen: we kunnen kinderen leren om te gaan met grote voertuigen en we kunnen zorgen dat vrachtauto’s en kinderen elkaar zo min mogelijk op dezelfde weg tegenkomen.
Ook in Valkenswaard komen gevaarlijke verkeerssituaties voor. VVN afdeling Valkenswaard kiest voor verkeerseducatie met een praktijkles voor de groepen (7) 8 van het basisonderwijs, mede vanwege hun nieuwe schoolroute het volgend jaar naar het voortgezet onderwijs.
Sinds enige jaren hebben vrachtauto’s verplicht een extra dode hoek spiegel of camera, maar dat lost natuurlijk niet alles op.

Lesfolder en dvd
De leerkrachten van groep (7) 8 van de betrokken basisscholen ontvangen van VVN – Valkenswaard een handleiding en dvd met lesfolders van Veilig op Weg.
Samen met de leerkracht volgen de kinderen een lesprogramma op de dvd en een lesfolder over de gevaren en afspraken van de dode hoek van vrachtauto’s en andere grote voertuigen. Dan pas is de praktische toepassing van de leermomenten die dag op het plein echt zinvol.
Op de dvd en lesfolder worden daarvoor diverse lesmogelijkheden aangeboden. Ook het kennen van de 2 vuistregels zijn daarbij zeker belangrijk.
Op de website staan kant en klare lesideeën waarmee leerlingen leren veilig om te gaan met vrachtauto’s en andere grote voertuigen.
Ook de verkeersouder kan haar/zijn steentje bijdragen aan de voorbereiding over veilig omgaan met vrachtauto’s. Samen met de school kunnen ze bijvoorbeeld deze praktijkles mee organiseren.
Deelname aan het project levert punten op voor het Brabants Verkeersveiligheids Label.

Nadat in de voorafgaande week de dvd is bekeken, de lesfolder is behandeld en de oefenvragen gemaakt, kunnen de kinderen op het plein zelf bij en in de daar opgestelde vrachtauto’s en bij de autobus leren veilig om te gaan met vrachtauto’s en andere grote voertuigen in het dagelijkse verkeer.

Veilig op Weg” is een landelijk initiatief van Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland.
---------------------------------

Meer informatie bij:
Dirk Meulendijks, voorzitter

Veilig Verkeer Nederland Afdeling Valkenswaard

Meidoornlaan 6
5552 RK Valkenswaard
Telefoon 040 –-2017181
E-mail : hlhmeulendijks@onsbrabantnet.nl