Cursus Fietsveiligheid

Fietsen is gezond en zorgt ervoor dat senioren langer fit en mobiel blijven.
Samen fietsen is ook een sociale activiteit, waaraan juist senioren veel gezelligheid ontlenen.
Naarmate mensen ouder worden, nemen de kwetsbaarheid en het risico op ongevallen toe.
Dit betekent echter niet dat senioren beter niet meer de straat op kunnen gaan.
Integendeel, we kunnen hen op weg helpen en stimuleren om veilig mobiel te blijven.

VVN afdeling Valkenswaard richt zich vooral op de senioren en informatie over elektrische fietsen (e-bikes).
Een Cursus Fietsveiligheid bestaat uit de volgende drie onderdelen:
1. Theoriegedeelte, met daarin de volgende onderwerpen:
a. Verkeersregels
b. Eigenschappen van de (elektrische) fiets
c. Kwetsbaarheid van de deelnemer
d. Verschillende types e-bike
2. Parcours ten behoeve van behendigheid, met daarin minimaal aandacht voor bochten links- en rechtsaf, slalom, rem/noodstop en evenwicht.
3. Lokale fietsroute, met aandacht voor bijzondere punten als rotonde, kruising, oversteek en snelheid van de fiets.

VVN afdeling Valkenswaard heeft een voorlichter voor het opfrissen van de verkeerstheorie en een programma, gericht op de (elektrische) fiets.
Verder beschikt de afdeling over een fietsbehendigheidsbaan dat in een parcours op een plein kan worden uitgezet.
Deelnemers leren hier hoe om te gaan met bochten nemen, snelheid aanpassen, afslaan in het verkeer, evenwicht bewaren en remproef/noodstop.
Het uitzetten van een fietsroute wordt in overleg gedaan met de aanvragende partij, bijvoorbeeld een KBO-afdeling of andere seniorenvereniging.

De Cursus Fietsveiligheid beslaat één dagdeel en bestaat uit de hierboven genoemde onderdelen.
Facultatief is de medewerking van een lokale fietsenmaker en een fietskeuring.
In overleg met de organiserende partij vraagt VVN een vrijwilligersvergoeding en een vergoeding voor apparatuur.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de secretaris van Veilig Verkeer Nederland, afdeling Valkenswaard, Hans Brekelmans, telefoon 040-2015161 of per e-mail naar:
vvn-valkenswaard@onsbrabantnet.nl