Voor Bewoners en Buurt

Lijkt uw woonstraat soms meer op een racebaan? Parkeren buren op de verkeerde plek en is veilig buitenspelen en naar school gaan voor uw kinderen niet zonder risico? Dan is het nu tijd om hiervan melding te maken en in actie te komen. Organiseer bijvoorbeeld een Buurtactie!

Wist u dat de grootste verkeersonveiligheid veroorzaakt wordt door het weggedrag van de eigen buurtbewoners? Daar is iets aan te doen! Zet, samen met medestanders, verkeersveiligheid op de agenda van buurtbewoners, kinderen en politiek. Veilig Verkeer Nederland helpt u hierbij!
Zie het resultaat op straat in het filmpje door te klikken op het plaatje onderaan deze tekst.

Doe mee en meldt verkeersonveiligheid op http://vvn.nl/participatiepunt
Het VVN Participatiepunt is opgericht om signalen van verkeersonveiligheid te verzamelen en u te helpen bij het aanpak van de verkeersonveiligheid. Klik op de juiste locatie op de kaart om de onveilige verkeerssituatie vast te leggen. Laat ons weten wat er speelt en verzendt de melding. VVN helpt u vervolgens om verkeersveiligheidsproblemen onder de aandacht te brengen en op te lossen. Denk hierbij aan snelheidsmetingen, remwegdemonstraties, parkeeracties, verkeersonderzoek en plakken van 30 km/uur-stickers. Daarnaast ziet u op de kaart wat er verder in uw buurt speelt op het gebied van verkeersveiligheid. Meer informatie kunt U vinden op de landelijke VVN-website:
https://vvn.nl/bewonershelpen